Wij bieden structuur, duidelijkheid
en een terugkerend dagritme.

Dagbesteding Waadhoeke

Missie en Visie,


Missie
Dagbesteding Waadhoeke biedt op een laagdrempelige en kleinschalige manier zorg binnen een met liefde opgezet bedrijf, waar ontwikkeling van de cliënt samengaat met het werken binnen een teamverband, werken met dieren en in de praktijk. Dit alles door het bieden van structuur, duidelijkheid en een terugkerend dagritme.
 
Visie
Dagbesteding Waadhoeke wil op een grotere basis zorg leveren door het continue waarborgen van de kwaliteit. Het huidige aanbod, dat gericht is op de dagbesteding rondom de dieren op het bedrijf, wordt uitgebreid met overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld houtbewerking, groenverzorging en onderhoudswerkzaamheden. De ontwikkeling daarvan is (en blijft) in volle gang. Door toevoeging van deze bredere interessegebieden, willen we een positieve bijdrage leveren aan cliënten en hun persoonlijke ontwikkeling.
 

Doelgroepen

Dagbesteding Waadhoeke biedt de mogelijkheid tot dagbesteding aan verschillende doelgroepen en leeftijden. Het belangrijkste aspect voor het kunnen volgen van dagbesteding bij Dagbesteding Waadhoeke is dat er geen sprake moet zijn van een lichamelijke beperking. Dit vanwege het slecht toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn. De overige doelgroepen zoals cliënten met een verstandelijke beperking, autisme spectrumstoornis of eventueel een geestelijke beperking kunnen op Dagbesteding Waadhoeke op eigen tempo bezig zijn. Affiniteit met dieren is fijn maar is geen vereiste. Kijk voor onze in-en exclusiecriteria onder deze link.


 

Taken en werkzaamheden

De taken en werkzaamheden vinden zich plaats op en rondom de manege en bestaan uit:
  • Het verzorgen van dieren: paarden, pony's en kleinvee
  • Het schoonmaken van het erf & de boerderij
  • Tuinwerkzaamheden zoals o.a. bosmaaien, hout zagen, grasmaaien etc.
  • Schilderwerkzaamheden
  • Het maken van houtwerk & kadoartikelen
  • Handvaardigheid (versieren van kadoartikelen, branden van houten naambordjes e.d.)

Financiering

Dagbesteding Waadhoeke biedt zorg via verschillende financierings mogelijkheden. Dagbesteding Waadhoeke heeft een overeenkomst met Noordwest-Friesland, gemeente de Waadhoeke. Hierdoor kunnen inwoners van deze gemeente en provincie die een dagbestedingindicatie hebben gekregen eenvoudig bij ons terecht. Ook bieden wij de mogelijkheid tot zorg via de volgende financieringsmogelijkheden:

  • Persoonlijkgebonden budget (PGB)
  • Zorg in Natura
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Dagbesteding Waadhoeke biedt geen Jeugdhulp via WMO aan. Wel is het mogelijk om bij een leeftijd van onder de 18 jaar via PGB bij ons op dagbesteding te komen.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie?! Neem dan direct contact met ons op, maak een afspraak en kom langs om de sfeer te proeven! 

Klik op de link voor meer informatie over onze in- en exlusiecriteria