Wij bieden structuur, duidelijkheid
en een terugkerend dagritme.

In- en exclusiecriteria

 

Inclusiescriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Dagbesteding Waadhoeke:
 
  • Cliënten met een actieve houding, die met inzet willen deelnemen aan de samenleving.

Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.
Door deelname in de samenleving (een rol hebben) en verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. We vinden het daarom ook belangrijk dat de cliënt in de groep past. Door dit alles neemt hun eigenwaarde toe.


Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en die op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:
  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn,
  • Psychoses,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
  • Het bieden van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
Dagbesteding Waadhoeke reikt geen medicatie aan of dient geen medicatie toe aan cliënten. Cliënten die gedurende de dagbesteding medicatie nodig hebben, hebben dit in eigen beheer en dragen zelf zorg voor inname van de medicatie.

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Dagbesteding Waadhoeke in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, kunnen wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.

 

 

Klik op de afbeelding om te vergroten