Wij bieden structuur, duidelijkheid
en een terugkerend dagritme.

Klachten- en geschillencommissie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over Dagbesteding Waadhoeke.
 

Heb je een klacht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over Dagbesteding Waadhoeke. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Dagbesteding Waadhoeke in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Dagbesteding Waadhoeke in het bijzonder.
 

Wat te doen bij een klacht?

Bespreek de klacht met een medewerker of de eigenaar op een rustig tijdstip. 
Maak met de eigenaar een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) of iemand die je vertrouwt mee. 
Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Dagbesteding Waadhoeke, Marlon van Raak. 
Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van onze onafhankelijke geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie verduidelijkt en de wens van de cliënt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot. 

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD  Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl

 
Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Geef het lidmaatschapsnummer 9605 aan. 
Vermeld in het klachtenformulier cq de brief:
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
  • Het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
  • Naam, adres, telefoonnummer van Dagbesteding Waadhoeke en het referentienummer van aansluiting geschillencommissie/klachtenregeling: 9605,
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt,
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. 
Stuur je liever een brief? Stuur deze dan naar:
 
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 HD Enkhuizen

 
Een externe commissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Dagbesteding Waadhoeke langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de eigenaar.
 
Na een aantal weken krijg je bericht van de geschillencommissie/klachtencommissie. Deze commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Dagbesteding Waadhoeke en jij zouden kunnen verbeteren.
 
Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.
 

Wil je meer informatie?

Het reglement van de klachten/geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg is onderdeel van deze procedure en is te vinden op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/.
 
Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de geschillen werkt.
 
Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.