Wij bieden structuur, duidelijkheid
en een terugkerend dagritme.

Gedragscode

De medewerkers bij Dagbesteding Waadhoeke

De kernkwaliteiten van onze medewerkers zijn de eigenschappen die tot de kern van die persoon behoren; het zijn uitingen van de persoon, waar bezieling uit voortkomt.

Kernkwaliteiten zijn niet aan te leren, maar wel te ontwikkelen. Hoe duidelijker het beeld is dat we van onze kernkwaliteiten hebben, hoe bewuster we deze door kunnen laten stralen in ons werk.

De medewerkers bij Dagbesteding Waadhoeke staan voor de volgende kernkwaliteiten:

Sociale betrokkenheid

Wij voelen ons betrokken met de maatschappij om ons heen. Sommigen verwoorden dat met 'graag met mensen willen werken', anderen willen 'graag bijdragen aan een betere samenleving'. Wij vinden in elk geval met z’n allen dat alle mensen recht hebben op een goede kwaliteit van leven, dat zij vanuit hun eigen levensvisie hun leven kunnen bepalen, en zo plezier beleven, ook al hebben zij gezondheidsproblemen, moeite in contact of communicatie met anderen of kunnen zij moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij.

Empathie

Wij kunnen ons inleven in de situatie van onze cliënten en wij zijn in staat hun kwaliteiten en talenten te zien en te waarderen. Wij benaderen onze cliënten met respect en we kunnen schakelen tussen verschillende generaties, culturen, leefstijlen en situaties. Wij zijn sensitief en weten van onze cliënten vertrouwen en sympathie te winnen en dit vast te houden in probleemsituaties.

Assertiviteit

Wij hebben een goede antenne voor verbale en non-verbale signalen en een goed gevoel voor verhoudingen en onze eigen positie hierin; ten opzichte van de cliënten én ten opzichte van elkaar. Ook kunnen wij goed beoordelen welke wensen van cliënten belangrijk zijn en waar we grenzen moeten stellen. Wij weten onze eigen normen en waarden goed in te schatten en de grenzen te bewaken.

Integriteit

Als medewerker bij Dagbesteding Waadhoeke hanteren we de algemeen geldende ethische normen. Daardoor weten cliënten zich veilig bij ons en weten zij dat persoonlijke informatie in vertrouwde handen is. Wij zijn betrouwbaar in het nakomen van afspraken, wij gaan zorgvuldig om met informatie van cliënten bij Dagbesteding Waadhoeke, met informatie over Dagbesteding Waadhoeke als organisatie en van derden.

Representativiteit

Als medewerkers hebben we een positieve en professionele uitstraling naar cliënten, collega’s en het cliëntsysteem. Wij vertegenwoordigen Dagbesteding Waadhoeke ook naar buiten toe en weten ons met een eigen identiteit en ethiek en positief te presenteren. Wij staan voor ons vak en zijn kritisch waar het gaat om het behouden van (beroeps)normen en kwaliteit.

Aannamebeleid

Voordat een medewerker, stagiaire of vrijwilliger bij ons op het bedrijf komt meewerken zijn er een aantal stappen die wij doorlopen:
 1. Het voeren van een intakegesprek waarin wordt gekeken naar de geschiktheid van de vrijwilliger/medewerker/stagiaire.
 2. Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent goed gedrag).
 3. Het doornemen van de gedragsregels. 
 4. Het volgen van een proefperiode waarin de medewerker/vrijwilliger/stagiaire wordt ingewerkt en op geschiktheid wordt getest. 

Stage lopen

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor zowel voortgezet onderwijs als de onderstaande opleidingen:

 • Assistent dienstverlening en zorg niveau 1
 • VMBO Leerwerktraject Boris
 • Bedrijfsleider dierverzorging niveau 4
 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij niveau 4
 • Dierenartsassistent paraveterinair niveau 4
 • Medewerker dierverzorging niveau 2
 • Vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3
 • Vakbekwaam mederwerker paardensport en -houderij niveau 3